2020. júliusi nyereményjáték szabályzata

- Játékszabályzat -

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a

Mobilakciók Webáruház Kft. (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett játékra (a

továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a : Mobilakciók Webáruház Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító,

együttesen Szervezők) székhelye: 2200 Monor, Dózsa Gy. u. 4.

1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden Internet-

felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény

átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a

nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat

el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: A Szervező és

Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,

valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.- § b (1) bek. 1pont; egyéb, a

lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott

feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A Játék leírása A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben

leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki, adatai megadásával és

hozzászólása megírásával részvételi szándékát jelzi a Szervezőknek.

3. A Játék időtartama A Játékban részt venni hozzászólás megírásával

lehetséges.

A játék kezdete: 2020. Július 06.

A játék vége: 2020 Július 27. 

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett

hozzászólások érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

5. A Játékra jelentkezni, abban részt venni - a hozzászólás megírásával

lehetséges A nyeremény - igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a

pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása. A Játékra történő

jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén

érvényes. FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy hozzászólással legfeljebb

egyszer próbálkozhat. A Játékos a hozzászólás megírásával automatikusan

elfogadja e Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint

hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.


6. Nyeremény

1db Xiaomi Redmi Note 9 128GB - (Választható szín: fehér, szürke zöld)

(A játéknak egy nyertese lesz.)

A nyeremény átruházható, készpénzre azonban nem váltható.

7. Sorsolás A nyereményszelvényt leadó Játékosok között a sorsolás minden

esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervezők

munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt.

Sorsolás ideje: 2020 Július 27. 19:00

1. Nyertesek értesítése A nyertest Facebookon értesítjük nyereményéről,

valamint a nyeremények átvételének idejéről és módjáról. A Szervezők nem

vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott

adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervezők fenntartják

maguknak a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adják

át. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat

személyazonosító okirattal igazolják.

2. A nyeremények átadása A nyereményt a Játék Szervezője a

kiértesítésben megadott formában adja át a nyertesnek. A Játékos köteles

együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a

nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen

felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremény vonatkozásában a Szervező

újabb sorsolást tart és újabb pótnyertest hirdet ki.

3. Adatkezelés A Játékosok a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és

automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy Személyes adatai (név, cím, e-mail

cím) a Szervezők adatbázisába bekerüljenek kizárólag a sorsolás ideje alatt.

Az adatszolgáltatás önkéntes. További marketing célú használatra az adatokat

a Szervezők nem használják fel. Az adatkezelő által használt adatok

vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info törvény)

meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét

pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. A Szervező a

személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a

Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

4. Felelősség kizárás A Szervezők kizárják a felelősségét bármely kártérítési,

kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A játék Szervezői fenntartják

maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett

megváltoztassák. A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel

lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól

megvonhatják. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó

valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra

történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll

módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó

jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

5. Visszaélések kizárása Minden pályázó csak a saját Facebook profiljával és

személyes adataival vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés,

megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után.) A Szervezők

fenntartják a jogot, hogy vitás esetben kizárják a játékost a sorsolásból.

6. Egyéb A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével

lett szervezve. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan

elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz,

hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település

megjelölésével), valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervezők

Facebook oldalukon nyilvánosságra hozzá A Játékos kijelenti, hogy a

regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.


7. Információkérés

8. A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@mobilakciok.hu


Kelt: Monor, 2020. Július. 06.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérjük, engedélyezd a sütik használatát, vagy zárd be az oldalt. Adatvédelmi tájékoztatónkat ITT találod.